A vásárlástól való elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtõl (termék átvételétõl) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmõ nyilatkozat útján, illetõleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozat letölthetõ itt.

A Vevõ elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) idõpontja átvevõponti átvétel esetében a rendelés átvételének idõpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történõ átvétel idõpontja. Ezek átvevõponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Hifi Station Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet)), és haladéktalanul, de legkésõbb a termék(ek) visszaérkezésétõl számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstõl való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetõleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétõl számított 14 napon belül visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során készpénzben vagy átutalással a vevõ bankszámlaszámára tudunk teljesíteni. Online bankkártyás fizetés esetén a vásárláskor használt bankkártyára indítjuk a visszatérítést. Más fizetési módot nem tudunk alkalmazni.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetõségünk.

A Vevõ elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan, nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a vásárló személyére szabtak (pl. a vevõ igénye alapján legyártott mélynyomó láda…stb); romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében (az elõfizetéses szerzõdések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti elállási / felmondási jogát. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevõ web áruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti.

An error occurred. Controller jvcbolt_hu\Controller\HomeController method info must return a Symfony\Component\HttpFoundation\Response object at line:141 in:/var/companify/src/Core.php